cover foto
Boekhoud- en Fiscaal AdviesKantoor
JAREN ERVARING met een MODERNE VISIE

Over


Sinds 1990 gegroeid vanuit de basisgedachte als meerwaarde te gelden voor de cliënten : De complexe boekhoudkundige, vennootschapsrechtelijke en fiscale wetgeving dichter bij de ondernemer brengen en pragmatische oplossingen bieden voor gestelde problemen.

Sinds zeer vele jaren actief in onze sector. Betekent dat vastgeroest zitten ?? NEEN, nog steeds trachten wij om met enthousiasme en met een gezonde, moderne visie onze meerwaarde te bieden. Wij en onze cliënten plukken nu de vruchten van de jarenlange ervaring uit het verleden gecombineerd met een constant ge-update kennis voor de toekomst.

Tot op vandaag geldt die basisgedachte nog steeds als uitgangspunt in de verhouding tussen ons kantoor en de cliënten en het is voor ons een dagelijkse uitdaging om deze te realiseren.

Ons kantoor is klein en dat wensen wij zo te houden ! Dit biedt ons de mogelijkheid om ons cliënteel zeer persoonlijk te kennen. Tevens ervaren wij dat onze cliënten het appreciëren om steeds dezelfde aanspreekpersoon te hebben die hun dossier door en door kent. Dat differentieert ons van de “grotere” kantoren.

Klein van kantoor GROOTS in haar aanpak

Kantoor


Ons kantoor houdt zich bezig met de boekhoudkundige, vennootschapsrechtelijke en fiscale opvolging van KMO’s. Op heden strekt het geografisch werkgebied zich uit over gans Vlaanderen inclusief Zeeuws Vlaanderen (Nederland)

belasting

Onze core-business spitst zich vooral toe op

  • Consultancy inzake de vestiging van zelfstandige ondernemers en/of assistentie bij oprichting van vennootschappen

  • Het voeren van de boekhoudingen (dwz inboeken van facturen en financiële documenten)

  • Het opstellen van de fiscale aangiften (BTW, directe belastingen, … )

  • Tax-consultancy voor Belgische en Buitenlandse bedrijven

  • Follow-up gedurende het jaar bij wijze van het opstellen van tussentijdse financiële staten

  • Leiden van fiscale controles

  • Investerings-, organisatie- en commerciële adviezen

Naast deze eerder nationale werkzaamheden, adviseert B-FAK tevens buitenlandse bedrijven en/of investeerders bij het oprichten van een Belgische vennootschap.

Contact